IP klassning

IP klassning, vad betyder det?

Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt samt beröring är och den andra hur bra skyddet mot vatten är. Ju högre siffra, desto bättre skydd. Den valfria extra bokstaven beskriver vilken typ av skydd mot beröring den har.

Är någon av skyddsklassningarna ej tillämpliga på produkten, ersätts denna siffra med bokstaven X.


1:a siffran (Skydd mot beröring och inträngande föremål.)

IP0XOskyddat
IP1XMinst 50 mm i diameter
IP2XMinst 12,5 mm i diameter ("Provfinger")
IP3XMinst 2,5 mm i diameter
IP4XMinst 1 mm i diameter
IP5XDammskyddat
IP6XDammtätt2:a siffran (Skydd mot inträngande vatten)

IPX0Oskyddat
IPX1Droppskyddat (endast vertikala droppar)
IPX2Droppskyddat vid max 15° lutning
IPX3Strilsäkert
IPX4Striltätt
IPX5Spolsäkert
IPX6Spoltätt
IPX7Vattentätt (nedsänkt i vatten)
IPX8Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten)